terça-feira, 7 de setembro de 2010

बाज़ार डा IGREJA

IRMÃओस प्रेसिसो डा अजुदा दे वोसस, परा ण्श्र्टूई ओउत्र परते डा इग्रेजा असितामोस रौपस उसदास, बोल्सस, इ ओउत्रोस ओब्जेतोस फवोर मंदर परा ओ एंड रुआ पद्रे पाउलो तानुच्ची Nº८१ बैर्रो नोवा वितोरिया CAMAÇआरी-बहिया सप 42800000

Nenhum comentário:

Postar um comentário

DEUS É O MOIR DE TODOS